Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd, derhalve is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade welke de huurder stelt door het gehuurde te hebben geleden.

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets welke tijdens de huurperiode ontstaan zijn en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen moeten vergoeden.

De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder worden voldaan.

De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen

De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.

Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven tenzij de fiets hier door de verhuurder is voor aangepast.

Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.

In geval van verlies van de fietssleutel zal € 10,- bij de huurder in rekening worden gebracht.

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen.

De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets.

De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.

Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Bij inlevering n? de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.

Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

De door u gereserveerde fietsen, waarbij de reservering niet is betaald staan, tenzij anders afgesproken, tot 11:00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering.

In het geval van annulering tot 48 uur voor de gereserveerde datum berekenen wij geen kosten, hierna heeft de huurder geen recht meer op teruggaaf van de huursom of een deel hiervan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage.

Back To Top